Když potřebujete komunikovat…

komunikovat.cz
 
Projekční činnost se týká projektování ve všech stupních projektové dokumentace
 • silnic a rychlostních komunikací
 • místních a účelových komunikací
 • parkovacích a zpevněných ploch
 • polních a lesních cest
 • komunikací pro pěší a cyklistický provoz
 • sportovních a dětských hřišť
 • protihlukových opatření
 • zpracováním dopravních a hlukových studií
 • chodníků a cyklostezek
 • auditů bezpečnosti

 Inženýrská činnost

 • Zajištění výběrových řízení pro výběr zhotovitele staveb v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
 • Komplexní inženýrská činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení. 

 

V této oblasti poskytuje naše společnost především tyto služby:
 • stimulování spolupráce a vytváření komunikačních strategií mezi jednotlivými subjekty území, které se podílejí na jeho rozvoji,
 • poskytování informací, odborná pomoc a podpora při rozvoji,
 • tvorba komunikačních strategií, služby obcím,
 • ochrana a rozvoj přírodních zdrojů a kulturního dědictví,
 • marketingové služby,
 • technická pomoc,
 • poradenství, tvorba produktů,
 • výroba a distribuce informačních a propagačních tiskovin, předmětů,
 • poskytování informačního servisu cestovním kancelářím o daném území,
 • podpora produkce a marketing místních produktů a služeb,
 • podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky,
 • identifikace stávajících a hledání nových cílových skupin zákazníků,
 • možnosti financování projektů cestovního ruchu z externích zdrojů (granty, rozvojové fondy, prostředky EU), včetně metodické pomoci při jejich zpracování,
 • shromažďování, analyzování a rozšiřování informací o fondech a programech EU, evropských politikách,
 • poskytování odborné pomoci na úrovni místní i mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností,
 • poskytování informací o možnostech vzdělávacích akcí, seminářů a školení s tématikou EU,
 • projektová pomoc, technicko-organizační servis,
 • poskytování selektivních informací o zahraničních projektech, tendrech a veřejných zakázkách, včetně odborných konzultací.

Pro PR s.r.o. zajišťuje, kromě jiného, i profesionální, spolehlivou a kvalitní přepravu osob na krátké či delší vzdálenosti. Přeprava osob je zajištěna vozy všech tříd s profesionálním řidičem. Nepronajímáme vůz, ale poskytujeme komplexní službu dle potřeb zákazníka. Zpracujeme plán pro obchodní či turistické cesty po celé České republice i zahraničí. Zajistíme pro Vás průvodce ve všech jazycích, vč. zajištění pohoštění či tlumočnického servisu a ubytování. Zajistíme pravidelnou i nepravidelnou dopravu zaměstnanců, okružní jízdy a výlety, veškeré firemní a rodinné akce, transfery po ČR a zahraničí.

Naše služby zahrnují:

Přeprava osob
 • rozvoz svatebčanů na svatbách,
 • zajištění odvozu z firemních i soukromých večírků a oslav,
 • dopravu na hory, dovolenou, služební cesty, společenské akce,
 • výlety turistů po památkách a zámcích,
 • přepravu sportovců a umělců,
 • individuální přepravy dle potřeb klienta,
 • transfery mikrobusem na mezinárodní i tuzemská letiště,
 • smluvní přepravu po celé ČR i zahraničí.Zajištění přepravy luxusním vozidlem značky Volvo XC90 i s řidičem

 Přeprava materiálu a stěhování

 

   
 • Odborné vzdělání  - německá filologie na FF  Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Řada pobytů v německy mluvících zemích (univerzita Vídeň, pracovní pobyt na zastoupení Saska v Bruselu a na durynském ministerstvu hospodářství v Erfurtu).

Specializace: veřejná správa, terminologie EU.
 
Ceny překladů:
Český jazyk → německý jazyk
 1 normostrana  280 Kč
Německý jazyk →  český jazyk
 1 normostrana
 250 Kč

 
Cena tlumočení a výuky: individuální.

 

 

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2019, www.komunikovat.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid