Když potřebujete komunikovat…

komunikovat.cz
 

Projekční a inženýrská činnost dopravních staveb

Projekční činnost se týká projektování ve všech stupních projektové dokumentace
 • silnic a rychlostních komunikací
 • místních a účelových komunikací
 • parkovacích a zpevněných ploch
 • polních a lesních cest
 • komunikací pro pěší a cyklistický provoz
 • sportovních a dětských hřišť
 • protihlukových opatření
 • zpracováním dopravních a hlukových studií
 • chodníků a cyklostezek
 • auditů bezpečnosti

 Inženýrská činnost

 • Zajištění výběrových řízení pro výběr zhotovitele staveb v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
 • Komplexní inženýrská činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení. 

 

 
© 2019, www.komunikovat.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid