Když potřebujete komunikovat…

komunikovat.cz
 
V této oblasti poskytuje naše společnost především tyto služby:
 • stimulování spolupráce a vytváření komunikačních strategií mezi jednotlivými subjekty území, které se podílejí na jeho rozvoji,
 • poskytování informací, odborná pomoc a podpora při rozvoji,
 • tvorba komunikačních strategií, služby obcím,
 • ochrana a rozvoj přírodních zdrojů a kulturního dědictví,
 • marketingové služby,
 • technická pomoc,
 • poradenství, tvorba produktů,
 • výroba a distribuce informačních a propagačních tiskovin, předmětů,
 • poskytování informačního servisu cestovním kancelářím o daném území,
 • podpora produkce a marketing místních produktů a služeb,
 • podpora a rozšíření nabídky venkovské turistiky,
 • identifikace stávajících a hledání nových cílových skupin zákazníků,
 • možnosti financování projektů cestovního ruchu z externích zdrojů (granty, rozvojové fondy, prostředky EU), včetně metodické pomoci při jejich zpracování,
 • shromažďování, analyzování a rozšiřování informací o fondech a programech EU, evropských politikách,
 • poskytování odborné pomoci na úrovni místní i mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností,
 • poskytování informací o možnostech vzdělávacích akcí, seminářů a školení s tématikou EU,
 • projektová pomoc, technicko-organizační servis,
 • poskytování selektivních informací o zahraničních projektech, tendrech a veřejných zakázkách, včetně odborných konzultací.
 
© 2019, www.komunikovat.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid